Herberg van de Muze

De Herberg van de Muze

Presenteert:

 

- Symposium -

Meer dan een spannend verhaal

28 oktober 2017

 

Het Symposium - Meer dan een spannend verhaal

 

Verhalen vertellen is voor mensen even fundamenteel als eten. Voedsel houdt ons in leven, maar verhalen geven ons leven waarde en zin. Zij maken ons mensen tot wat we zijn: wezens die zin zoeken in een verwarrende wereld. Mensen maken verhalen en verhalen maken mensen. Het zijn doorgaande verhalen die steeds opnieuw bewerkt worden en die een leidraad vormenbij terugkerende vragen in het leven. We maken ook nieuwe verhalen om in tijden van verandering houvast te bieden, als levens ontwricht zijn of traditionele leefvormen verdwijnen of niet meer werken.

 

Verhalen verbinden dus. Mensen kunnen leren zich te herkennen in verhalen van anderen. Daardoor kan een persoon juist iets meer gaan begrijpen van een ander door naar diens verhaal te luisteren. Het is specifiek menselijk om zich te kunnen verplaatsen in het levensverhaal van een ander, een vreemde. Dat kan een sterkere verbondenheid tussen mensen op gang brengen, zowel met mensen dichtbij als met mensen veraf.

 

In het symposium ‘Meer dan een spannend verhaal’ laten we zien hoe storytelling ingezet kan worden in het werken met ‘kwetsbare’ groepen mensen. Bedoeling is dat het symposium een startpunt is voor structurele inzet van storytelling in het zorg en welzijnswerk. Er zijn al enkele bemoedigende initiatieven in Nederland en Vlaanderen. Binnen dit project laten we de storytellingwereld kennismaken met de welzijnssector, tonen we de kracht van verhalen en de verbindende en empowerende werking ervan, laten we zien op welke manier storytelling is in te zetten en gaan we in op een aantal ‘best practices’.

 

Doelstelling van het symposium is het bij elkaar brengen van Vertellers en Niet-Vertellers die werken met mensen in kwetsbare situaties. Dan gaat het onder meer om vluchtelingen, migranten en andere kwetsbare groepen in de samenleving, maar ook voor de professionals en vrijwilligers die met deze mensen werken. Aan het eind van de expertmeeting hebben vertellers en betrokkenen kennis gemaakt met meerdere projecten en werkvormen van de werking en meerwaarde van verhalen bij vluchtelingen, migranten of bij gebeurtenissen met grote impact.

 

Tijdens het symposium komen verhalenvertellers en experts uit de zorg en welzijnssector aan het woord die ervaring hebben met verhalen vertellen aan en met mensen in kwetsbare situaties. Zij kunnen aangeven hoe waardevol en succesvol dit al wordt toegepast. Deze combinatie van specialisten en ervaringen uit de verschillende sectoren willen we op grotere schaal kennis laten maken met elkaar en andere betrokkenen en zo dit initiatief breder en structureler vorm te geven in Nederland en Vlaanderen.

 

 

Programma:

 

Ochtend programma

9:30 Zaal open / koffie

10:00 welkom en introductie

10:15 Tellers without Borders International

12:00 Lunch

Middag programma

13:15 introductie

13:30 presentatie van De verschillende workshops

14:30 Workshop sessie 1 (keuze)

15:30 Pauze

15:45 Workshop sessie 2 (keuze)

16:45 Samenvatting en afsluiting

17:00 Walking dinner Thema tafels/projecten/netwerken

Avond programma

19:45 Zaal open

20:00 Meer dan een spannend verhaald – muzikale Vertelvoorstelling - Sahand Sahebdivani

21:30 Einde

 

 

Workshops

 

 

Anne van Delft

 

Verhalenverteller /Verhalenzoeker. Stichting Platform Levensverhalen

 

Workshop: Vertelprojecten met allerlei gewone bijzondere mensen

 

Anne van Delft is niet alleen verteller, maar ze is misschien een nog wel betere verhalenzoeker. Samen met groepen mensen maakt ze bijzondere projecten. Dertig jaar geleden vond ze dat in het Vertelfestival in Amsterdam ook de verhalen van de haven en de scheepsbouw zouden moeten klinken, het ging toen om het werk van duizenden mensen. Wie kon die verhalen beter vertellen dan de havenarbeiders zelf? Ze maakte een voorstelling waarin mensen uit de haven en scheepsbouw hun verhalen vertelden op het podium, in een gebouw van de haven en in een theater.

Sindsdien heeft ze vertelvoorstellingen gemaakt met allerlei groepen mensen: Molukse, Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse, Russische, met boeren en tuinders, met vluchtelingkinderen, met mensen in wijken en steden. Steeds stelde ze een groep samen, en bedacht ze een podiumpresentatie en een uitwisseling met het publiek die paste bij het onderwerp.

Als die tijd fascineert het haar hoe fijn het kan zijn om naar verhalen van ‘gewone mensen’ te luisteren. Als je een vorm vindt waarin die verhalen tot hun recht komen.

 

Anne heeft ook veel met groepen ouderen gewerkt die wekelijks bijelkaar kwamen om hun ervaringsverhalen te delen. Daar kwamen meer projecten uit voort met groepen ouderen in de Stichting Platform Levensverhalen. Sindsdien geeft ze les aan mensen die een verhalengroep met ouderen willen opzetten, of een vertelproject met oud en jong. Bij de Stichting Levensverhalen word je begeleid om dat op je eigen manier te doen.

 

In deze workshop krijg je een idee hoe een vertelproject er uit kan zien, en hoe je dat kunt begeleiden. Vanuit de vraag: naar wiens verhaal ben jij benieuwd? Welke verhalen zou jij nu willen laten klinken?

 

http://www.annevandelft.nl/

 

 

 

 

Walther Burgering

 

Diaken H. Nicolaas parochie

 

Workshop: Kracht van verhalen in de diaconie en welzijnswerk

 

Walther Burgering heeft ruime ervaring in het werken met mensen in kwetsbare situaties. Als gevangenispastor werkte hij jarenlang in Veenhuizen en daarna in de Scheveningse gevangenis. Ook werkte hij korstondig in de vreemdelingen-bewaring van Alphen aan de Rijn. Tegenwoordig is Walther werkzaam als Diaken in de Nicolaasparochie van Zoetermeer en verantwoordelijk voor jongeren en diaconie. Diaconie is de zorg aan hulpbehoevenden. Dit liefdadigheidswerk helpt mensen weer de weg naar zelfstandigheid en levensgeluk terug te vinden. Walther is overtuigd in de kracht van verhalen, en welke heilzame werking deze hebben voor mensen in kwetsbare situatie, in normale steden bij gewone mensen, die vaak door pech of ongeluk in benarde situaties zijn terecht gekomen. Walther zal vanuit zijn ervaring vertellen over zijn ervaringen en hoe verhalen kunnen bijdragen in de diaconale zorg in Nederland.

 

 

 

 

Esther Kornalijnslijper

 

Verhalenverteller en voorzitter Stichting Vertellen

 

Inleiding: Multi-culturele verhalen tafels

 

Er was eens... Zo beginnen vele verhalen. Of het nu eeuwenoude volksverhalen zijn of kleine of grote persoonlijke verhalen. En rond de multiculturele verhalentafel delen we deze verhalen met elkaar. Want vertellen en luisteren naar elkaar zorgt voor ontmoeting en verbreedt je horizon. Verhalenverteller Esther Kornalijnslijper begeleidt al jaren verhalentafels. Zij vertelt elke keer een verhaal en daarna wordt er met elkaar in gesprek gegaan. Over kleine of grote dingen die ons mens maken en waar vaak iets moois over verteld kan worden! Denk aan iets vertellen over je naam, een dierbare ontmoeting, of het spreken van een nieuwe taal. Tijdens de inleiding Multi-culturele verhalen tafels zal Esther Kornalijnslijper ingaan op haar project en haar ervaringen.

 

http://www.estherkornalijnslijper.com/

 

 

 

 

Micaela Sauber & Maria Serrano

 

Bestuur Internationale organisatie:

Tellers without Borders – Healing by Storytelling

 

Het vertellen van verhalen voor mensen in kwetsbare situaties staat centraal in het initiatief. Methoden en verhalen worden verstrekt aan degenen die met hen werken, en aan mensen die bij kinderen en volwassenen wonen en werken in conflictgebieden en in moeilijke omstandigheden. Door het vertellen en publiceren van de traditionele en moderne verhalen uit de thuislanden van immigranten, worden deze verhalen toegankelijk gemaakt, waardoor het gevoel van vervreemding en culturele uitwissing van nieuwkomers wordt tegengegaan. Bovendien kunnen de fundamentele affiniteiten tussen het traditionele erfgoed van verschillende culturen worden herkend. De verzameling, publicatie en vertaling van healing stories van over de hele wereld worden verworven en bevorderd. Tijdens deze workshop zullen Micaela Sauber en Maria Serrano ingaan op verschillende projecten van Tellers without Borders en de mogelijkheden voor Nederland en Vlaanderen.

 

Workshops zijn engelstalig:

 

10.15-11.00 Micaela Sauber presents Tellers Without Borders, its current process and different areas of work.

Upcoming international meeting in Zagreb in January 2018.

11.00-11.30 María Serrano on meeting across cultures. The stories from our hearts.

Experiences from Nordic ALBA’s work with Healing Storytelling.

 

Middag: Working with trauma and regeneration.

“The Inner Source of the Storyteller”. We will explore how trauma affects the whole person on different levels,

and touch on means of regeneration for storytellers involved in this work.

 

http://www.tellers-without-borders.net/

 

 

 

 

Sahand Sahebdivani

 

Verhalenverteller

 

Avond: Meer dan een Spannend Verhaal - Muzikale Vertelvoorstelling

 

Een knuffel, een zoen op mijn voorhoofd, en weg was mijn vader. Hij stapte met een vreemde de deur uit en liet mij en mijn moeder alleen. De volgende ochtend stond de man weer bij ons voor de deur. Hij had de bergschoenen van mijn vader bij zich. "Het spijt me mevrouw, er is iets mis gegaan. Ik denk niet dat hij het heeft gered."

 

Sahand Sahebdivani vluchtte als kleuter, samen met zijn familie uit Iran. De tocht ging dwars door de bergen en eindigde in Amsterdam . De kleine jongen van toen is uitgegroeid tot een  internationaal veel gevraagd meesterverteller en muzikant. In zijn muzikale vertelvoorstelling, vermengt hij persoonlijke verhalen met oude Perzische verhalen, zo als die uit 1001 nacht, tot een meeslepend avontuur door betoverende werelden waar niets is wat het lijkt...Verhalen van vriendschap en verraad, verlies en hoop. Maar vooral ook heel veel humor. Een echte thriller, meer dan een spannend verhaal....

 

http://www.sahebdivani.com/

 

 

 

Informatie en contact:

 

Zaal open: 9:30

Start programma: 10:00

Einde programma: 21:30

 

Toegang voor hele dag: 75 Euro incl. Diner en drankjes

Een eigen lunchpakketje meenemen.

 

Aanmelding en info via: meerdaneenspannendverhaal@ziggo.nl

 

 

 

Locatie dagprogramma:

 

De Kapelaan

Nicolaasplein 2

Zoetermeer

 

Locatie avondvoorstelling (op loopafstand):

 

CKC & Partners

Leidsewallen 80, 2722 PC,

Zoetermeer

 

 

Herbergier Siju de uil:

 

"De Herberg van de Muze is een droom voor nu en de toekomst. Een droom om meer te worden dan een verhalen podium. Een droom om te groeien naar een ontmoetingsplaats voor mensen met en zonder beperkingen, om te dromen van nieuwe kansen en mogelijkheden.

 

Laat je daarvoor inspireren door Verhalen, Muziek en Kunst."

 

 

 

De Herberg van de Muze

 

Ontmoetingsplaats en Inspiratiebron door Verhalen, Muziek en Kunst

© Copyright 2016. All Rights Reserved